Facebook, 21.3.2017

“Nu har jeg været inde og læse, hvad Liberal Alliance skriver i deres arbejdsprogram om ligestilling. Jeg har kopieret det ind nedenfor, så læs selv.
Jeg går ud fra, at KVINFO med Mette Bocks udspil falder ind under denne passus: "Offentlige støtteordninger til organisationer, der har til hensigt at sprede et bestemt sæt af kønspolitiske synspunkter, skal fjernes".

Men nej! KVINFO er ikke en interesseorganisation, men en selvejende institution, der har til opgave at formidle/ sprede kønsforskningens resultater til en bredt interesseret offentlighed. Med det særlig mandat, efter den første resultatkontrakt med Kulturministeriet, at institutionen skal styrke ligestillingen i Danmark.
Derfor er Mette Bocks forsøg på at nedlægge KVINFO både et anslag mod den viden om køn, som der er så hårdt brug for og mod en af de institutioner som arbejder for den ligestilling, som der også er så hårdt brug for. Se bare på ledelsen i den regering, som Mette Bock er en del af.
Derfor: Til kamp feminister M/K - i alle køn, alle farver, alle aldre og enhver sexualitet. Anslaget mod KVINFO skal stoppes. Jeg har prøvet det før. Jeg ved, vi kan!
Liberal Alliance: Ligestillingpolitik

Fra Liberal Alliances arbejdsprogram:
"Politisk skal vi sikre, at alle har de samme retlige muligheder, som gør det muligt at leve et frit liv, men vi skal ikke understøtte særlige støtteordninger til fordel for det enkelte køn. Derfor ønsker Liberal Alliance, at alle offentlige midler fratages organisationer, hvis formål primært er at sprede særlige kønspolitiske budskaber. Det må stå for den enkeltes egen regning."

"Offentlige støtteordninger til organisationer, der har til hensigt at sprede et bestemt sæt af kønspolitiske synspunkter, skal fjernes”.”