“Er viden om ligestilling farlig?”

"Det er muligt, at viden om ligestilling er farlig for Venstre og for regeringen, men det er vist kun Søren Karup, Søren Hviid Pedersen og co. der i dag mener, at viden om ligestilling er farlig for samfundet. Det store flertal af os ved heldigvis godt, at vi lever i et videnssamfund, at viden om ligestilling er helt nødvendig, og at det er derfor, KVINFO skal bevares".

Det var Dansk Kvindesamfund, der stillede spørgsmålet i 2002, da den første Fogh-regering efter kun to år nedlagde Videnscenter for Ligestilling. Grundlaget for dansk ligestillingspolitik var netop blevet fornyet med Lov om Ligestilling 2000, hvor Jytte Andersen blev den første ligestillingsminister, hvor Videnscenter for Ligestilling blev oprettet for at skabe det nødvendige grundlag for administrationen i ministeriets Ligestillingafdeling, og hvor KVINFO som det tredje ben stod for en fortsat opbygning af forskningsbiblioteket og en bred formidling ud i alle samfundets hjørner.

Nu er turen så kommet til KVINFO, og det ligner unægtelig en tanke. Truslerne mod KVINFO kommer ikke ud af den blå luft, for der går en lige linje fra den første Fogh-regerings nedlæggelse af Videnscenter for Ligestilling til de blå drenges (m/k´s) trusler mod KVINFO.

Bevares, kulturminister Mette Bock begrunder sin meningsløse “beslutning” i “biblioteksudviklingen, men MF Laura Lindahl, La, siger lige ud, at KVINFO skal nedlægges, og de statslige bevillinger fjernes, for “KVINFO er”, påstår hun helt udokumenteret, “et venstreorienteret organ”. Og Inger Støjberg skyndte sig samme dag 22. marts at give Laura Lindahl ret og lover at fjerne bevillingen til Mentornetværket ved årets udgang.

Nu gjorde jeg mig den ulejlighed at se samrådet med Inger Støjberg i går. Hun blev spurgt, hvad hun mente med sin påstand om, at KVINFO er et venstreorienteret organ”, og i typisk Støjberg jargon, svarede hun påtaget forbløffet, at hun da ikke havde troet, “at det i 2017 var kontroversielt, at KVINFO opfattes som et venstreorienteret organ”. Udvalget kunne bare søge KVINFO på Infomedia, så ville de hurtigt se, at institutionen “ lægger sig lidt til den venstreorienterede side”.

Men måske var den gode Inger Støjberg lige kæk nok med den udmelding. Mit gæt er, at et lige så hurtigt tjek vil vise, at de blå lige siden Anders Fogh og dermed Dansk Folkepartis indflydelse har været på vild flugt væk fra en ligestillingsdagsorden. Og netop derfor har KVINFO i perioden op til folketingsvalget været under hård beskydning fra især Liberal Alliances bagland.

Personligt er jeg ikke imponeret over den røde indsats, som enhver, der har fulgt havariet af øremærket barsel til mænd, vil vide. Men som kampen om KVINFO tydeligt viser, er der stadigvæk en markant forskel på de blå drenge m/K og resten af Folketinget. Og gudskelov for det.

I samrådet henviste Inger Støjberg selv til sin erfaring som ligestillingsminister, og jeg glemmer da heller aldrig, dengang hun som nyudnævnt minister i 2009 som det første lagde afstand til gamle rødstrømper, feminister, kvindeorganisationer m.m. “Det er jo os, hun skal samarbejde med”, tænkte jeg naivt. For det var det bestemt ikke. Inger Støjberg klarer sig, i hvert fald når det gælder køn og ligestilling, uden viden fra eksperter uden græsrødder og uden civilsamfund.

Og nu tager regeringen så skridtet fuldt ud. Viden er åbenbart farlig. For viden afslører, hvor lang vej, der stadigvæk er. Hvor langt Danmark siden 2001 er sunket ned på den internationale ligestillingsdagsorden, og hvor hyklerisk regeringens skåltaler er, når ligestilling dyrkes som en dansk værdi i den kulturministerielle værdikanon. Og ikke mindst i hvor høj grad Venstre har ladet sig smitte af Dansk Folkeparti, der aldrig har stemt for et ligestillingsforslag.

I samrådet erkendte selv Støjberg, at KVINFO har opnået gode resultater med Mentornetværket, når 50 % af de højt uddannede kommer i arbejde, og når 42 % får et job svarende til deres kvalifikationer. Det er da også usammenligneligt imponerende resultater. Men hvorfor mon? Hvorfor har KVINFOs Mentornetvæk gennem alle årene kunnet fremvise så gode resulater, uanset om det drejer sig om højtudannede eller kvinder uden formel uddannelse? Svaret på det spørgsmål fremgik desværre ikke af samrådet.

Men lad så mig afsløre hemmeligheden. Den afgørende forskel er Mentornetværkets afhængighed af det videnscenter, som KVINFOs bibliotek udgør. Det er den helt unikke konstruktion, der gør hele forskellen. Hvis det skulle lykkes Mette Bock at fjerne biblioteket fra KVINFO, er der ikke længere noget KVINFO, og derfor heller ikke længere noget Mentornetværk.

Det er muligt, at viden om ligestilling er farlig for Venstre og for regeringen, men det er vist kun Søren Karup, Søren Hviid Pedersen og co. der i dag mener, at viden om ligestilling er farlig for samfundet. Det store flertal af os ved heldigvis godt, at vi lever i et videnssamfund, at viden om ligestilling er helt nødvendig, og at det er derfor, KVINFO skal bevares.

Lettere ironisk sagde Inger Støjberg på samrådet, at det ikke var hendes opgave at sikre KVINFO, men det var da helt fint, hvis Socialdemokraterne anså det for deres opgave. Jeg kan kun give Inger Støjberg ret. For det er virkelig et politisk formål i sig selv at redde KVINFO. Og det glæder mig, at samtlige partier uden for regeringen og dens støtteparti er gået ind i kampen.

Og det glæder mig ikke mindre, at indsatsen på Christiansborg bakkes op af civilsamfundet. For jeg har da aldrig set så massiv en opbakning fra forskere og faglige organisationer til en politisk truet institution. Og det fortsætter. Læs lige listen over samarbejdspartnere til Georg Brandes Selskabets Bevar KVINFO møde 17. maj.

En særlig tak til Bibliotekarforbundet, Dansk Artist Forbund og Skuespillerforbundet, der nu også stiller op. De tre forbund ville gerne have været med i annoncen i Politiken 6. april. Nu er de med på listen.

Tak til alle jer, der har bidraget til finansiering af mødet, og en særlig tak til GL, BUPL og Socialrådgiverne, som uopfordret fik indsamlingen i hus. Vi bad kun om organisationernes politiske opbakning, men generøsiteten er stor. Stor tak til alle, der engagerer sig i Bevar KVINFO. bevarkvinfo